H.K ve N.Y İsimli Şahısların Köpek ve Horoz Dövüştürdükleri Tespit Edildi

ISPARTA'DA Yavru Köpeğin Kulaklarını Kesip Yakalanan ve 4.404 Bin TL Ceza Alan Serbest Kalan Kişilerin Derneğimiz Tarafından Köpek ve Horoz Dövüştürdükleri De TESPİT EDİLDİ.. Tekrar Suç Duyurusunda Bulunduk Tüm Hayvanlara El Konulması, Yavru Köpeğin Bulunması İstendik.

Ekteki Dilekçeye İSİM VE TC KİMLİK EKLEYEREK Gerekli kurumlara E-Mail Atınız.

Isparta Valilik Yüksek Makamına,

Tarafımıza gelen ihbarlar sonucu aşağıdaki bilgilere ulaşmış bulunmaktayız.

Tarafımıza ulaşan bilgilerden, HK VE NY adlı facebook kullanıcılarının köpek ve horoz dövüştürdükleri yavru bir köpeğin kulaklarını kestiği ve bunu paylaştığı görülmektedir. Mevcut ekran görüntüleri videolar ve şahıslara ait tüm facebook profil linkleri video ve resimleri ekte mevcuttur.
Her türlü sapkınlığın ve vahşetin azami seviyeye çıktığı günümüzde, aynı zamanda insana karşı şiddetin “ön habercisi” olması nedeni ile “hayvanlara uygulanan şiddet“, emniyet ve diğer ilgili tüm kurumlarca da önemle değerlendirilmelidir.

Bu bağlamda aşağıdaki hususlar için ilgili yasalar çerçevesinde ilgili kurumlar nezdinde istihbari çalışma başlatılıp soruşturma açılmasını ve konuya ilişkin adli – idari işlem ve koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde tedbirler alınmasını, olayın gerçekleştiği bahçenin incelenmesini ekte mevcut olan köpeğin kulak kesme görüntülerin hangi telefondan çekildiğinin ve hangi zamanda çekildiğinin tespitini talep ediyoruz.
Ek de bulanan facebook profillerinin incelenmesini resimlerin incelenmesini köpek ve horoz dövüşlerinin değerlendirilmesini silinen gönderilerinse tespitini talep ediyoruz.

Ek de bulunan NY.nin içindeki Video klasöründeki köpek dövüşü videosunda oturduğu bölgede çekildiğini araba plakaların videoda açık şekilde görüldüğünü NY. nin köpekleri videoda çekiştirdiğini çevredekilerin N..... diyerek seslendiğini ayrıca N.Y nin bir çok kez arkadan ve bir kaç kez profilden görüldüğünü belirtmek isteriz.
Ek de bulunan HK. içindeki Video klasöründeki horoz dövüşü videosunda H K. profilden birkaç kez videoda görüldüğünü belirtmek isteriz.

Ayrıca mevcut videolardaki horoz ve köpek dövüşlerin incelenip şahıslara gerekli işlemlerin yapılmasını ve elindeki hayvanlara el konulması talep ediyoruz.

1. Emniyet Müdürlüğü tarafından istihbari çalışma yapılmasını;

2. Orman Su İşleri Müdürlüğünce, şahısların yasalar bağlamında uyarılmasını, yasal bilgilendirme yapılmasını, idari işlem yapılıp idari para cezası kesilmesini, yasalar çerçevesinde kulağı kesilen köpek başta olmak üzere ilgili şahısların ellerinde bulunan tüm köpeklere ve varsa kedilere ve dövüş için kullanılan kanatlı hayvanlara el konulmasını, gerekiyorsa Emniyet Birimleri ile de irtibat kurulmasını yine ilgili kurumlarla iletişim kurularak sağlanmasını, ilgili şahısların bir daha hiçbir şekilde hayvan sahiplenmemelerinin sağlanmasını,

3. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Aile ve Toplum Hizmetleri Teşkilat ve Hizmetlerine İlişkin Yönergenin "a) Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek b) Aile ve toplumu tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak" MADDELERİ gereği, hayvanlara işkence yapan ve eğer tedbir alınmazsa gelecekte insanlara da zarar verebilecek ve potansiyel suçlu olmaya aday bu kişiler için Müdürlük Sosyal Hizmet Uzmanları ve görevlilerince inceleme yapılıp, bu kişilerin bir daha bu tür bir vahşet yapmamaları için uyarılmasını, ayrıca bölge sakinlerinin bu konuda bilgilendirilmesini, gerek görülürse şahsın müşahede altına alınmasının sağlanmasını talep ediyoruz.

Konu ile ilgili olarak yapılacak ve sonrasında yapılmış çalışmalara ilişkin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası ve 3071 sayılı Dilekçe Kullanma Hakkı yasası gereği tarafımıza bilgi verilmesini yüksek makamlarınızdan saygılarımızla arz ve talep ederiz.

İSİM
TC KİMLİK

EK 1...5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yasaklar Bölümü;
MADDE 11. — Hayvanlar, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemez.
Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır. Folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenebilir.
MADDE 4. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Madde 14-a: Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak yasaktır.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Koruma Altına Alma Bölümü
Madde 24: Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır.

Ek Cd ;
www.ishayko.org/cd_18012017.zip

https://www.facebook.com/HayKonfed/photos/a.965619953452339.1073741828.953915024622832/1514825381865124/?type=3&theater

Adresler;
bimer1@basbakanlik.gov.tr,
bimer@basbakanlik.gov.tr,
hayvanhaklari@ormansu.gov.tr,
burdur@ormansu.gov.tr,
isparta@ormansu.gov.tr,
isparta@icisleri.gov.tr,
isparta@aile.gov.tr,